Pozemok / veľkosť v m² / stav
 1. / 330 m² / voľný
 2. / 333 m² / voľný
 3. / 325 m² / voľný
 4. / 309 m² / voľný 
 5. / 291 m² / voľný 
 6. / 272 m² / voľný 
 7. / 253 m² / predaný
 8. / 245 m² / predaný
 9. / 652 m² / voľný 
 10. / 649 m² / rezervovaný
 11. / 538 m² / rezervovaný
 12. / 552 m² / rezervovaný
 13. / 601 m² / rezervovaný
 14. / 637 m² / predaný
 15. / 464 m² / rezervovaný
 16. / 511 m² / rezervovaný
 17. / 510 m² / rezervovaný
 18. / 546 m² / rezervovaný
 19. / 632 m² / voľný 
 20. / 700 m² / predaný
 21. / 596 m² / voľný 
 22. / 580 m² / voľný 
 23. / 553 m² / predaný
 24. / 588 m² / voľný 
 25. / 573 m² / rezervovaný
 26. / 305 m² / voľný 
 27. / 312 m² / voľný 
 28. / 319 m² / voľný 
 29. / 327 m² / voľný 
 30. / 334 m² / voľný 
 31. / 341 m² / voľný 
 32. / 349 m² / voľný 
 33. / 308 m² / voľný 
 34. / 837 m² / voľný